A nyelvtanulási nehézség jelei

Azoknál a gyermekeknél, akiknél az írás-olvasás tanulás során diszlexiás, diszgráfiás tünetek mutatkoztak, 100 százalékos bizonyossággal nehézségek jelentkeznek a nyelvtanulás során is. Ilyenkor mintegy számítani lehet a problémára.

Ritkábban ugyan, de előfordul az is, hogy az érintett korábbi tanulmányai során nem mutatott különösebb olvasási vagy írásbeli nehézségeket, a nyelvtanulás során mégis a diszlexiához hasonló tüneteket produkál.

 

De mik is ezek a jelek?

Például a sorrendiség felcserélése, szavak, szótagok, betűk sorrendjének összecserélése. Emiatt lassú, nem folyékony olvasás, értelmetlen szavak olvasása, szövegértési nehézségek. Úgynevezett „kreatív” olvasás, amikor az érintett nagyjából elolvassa, amit értelmezni tud és abból költ egy számára érthető szöveget.

 

Ez a megfigyelőnek nagyon meglepő tud lenni, nyelvtanárként számtalanszor döbbentem meg magam is a pár szóból pillanatok alatt megalkotott történeteken. Úgy képzeljük ezt el, mintha egy átlagos ember elé olyan szöveget tennénk, amelyben egy csomó minden elmosódott, olvashatatlan és abból kellene kisakkoznia, miről szólhat.  A hangos olvasás tovább nehezíti az értést, nem beszélve arról, ha nevetés, csúfolódás, megszégyenítés kíséri.

Jellemző továbbá a hasonló hangzású szavak keverése, a rosszul bevésődött szavak állandósulása, a nyelvtani fogalmak problémás azonosítása (ige, főnév, melléknév).

A leírt jelenségek az anyanyelv használatakor is óriási megpróbáltatások elé állítják az érintett személyt, az idegennyelv tanulásakor pedig a nehézségei hatványozódnak.

Feltételezem, hogy akiknél elsőként a nyelvtanuláskor bukkannak fel a leírt problémák, azoknál korábban is jelen voltak olyan formában, amelyet többé kevésbé rejtve tudott tartani. Lévén, hogy az írás/ olvasás az iskolában elsajátítandó első, alapvető készségek közé tartozik, az itt jelentkező nehézségeket a szülők és a gyermek is gyakran szégyellik, titkolják, próbálják leplezni.

Nem ritkán olyan intelligens az érintett gyermek, hogy óriási erőfeszítéssel valahogy el tudja titkolni a problémát, legfeljebb az ötöst nem sikerül soha megszereznie.

 

Amikor az idegennyelv megérkezik a tantárgyak közé, a diszlexiás gyermek rémülten észleli, hogy nem tud tempót tartani a többiekkel. Az „elmosódott” szöveg most már alkalmatlan egy saját történet megalkotására, mert nem is magyarul van. A szavak írásképe teljesen eltér a kiejtéstől, tehát egy új szó három dolog megjegyzését kívánja tőle: írásmód, hangalak, jelentés.

A felolvasás rémálommá válik, a gyermek szorong, izzad, retteg a felszólítástól.

Az értelmetlen szavaknál még fokozottabban fordul elő a hangzás alapján történő tévesztés, gyakorlatilag képtelen különbséget tenni az egymáshoz nagyon hasonló szavak között. A vadonatúj nyelvtani szerkezetek értelmezhetetlenek számára, a magyar nyelvben nagy nehezen elsajátított struktúrákból nem tud kilépni. A rosszul bevésődött szavak nem tágítanak a fejéből. A hallás utáni értés csupán a már megjegyzett szavakra korlátozódik, hiszen az összefüggést képtelen követni normál beszédtempóval.

Az eddig gondosan titkolt nehézségeket itt már azok sem rejtegethetik tovább, akiknek eddig valahogy sikerült. Az információfeldolgozás az idegen nyelven nagyon lelassul, a szavak előhívása olykor fél percet is igénybe vesz, vagy egyáltalán nem megy. A kiejtés találgatás alapján történik, a tudatos mondatszerkesztés lehetetlenné válik.

Legtöbbjük hangzás alapján memorizál rövidebb mondatokat, kifejezéseket, amelyekkel kisebb sikerélményhez juthatnak, de a nyelvóra általában merő gyötrelem számukra.

 

Mit tegyünk, ha pokolian nehéz a nyelvtanulás?

Először inkább nézzük, hogy mit ne tegyünk semmiképpen sem. Véleményem szerint, a súlyos nyelvtanulási nehézségek (az a bizonyos nyelvérzék hiánya) az itt leírtakban gyökereznek és ezért létezésüket TILOS letagadni és szükségtelen szégyellni. Ezzel magunk alatt vágjuk a fát és saját, vagy gyermekünk életét keserítjük meg.

 

Bátran nézzünk szembe vele, ha kiderül, fogadjuk el, igényeljük szakember segítségét, váltsuk ki a diszlexiát igazoló papírt és éljünk az összes könnyítéssel, amit ez a papír lehetővé tesz számunkra! Sokan nem tudják, milyen előnyökkel jár az igazolás beszerzése.  Egy ilyen igazolással fel lehet menteni az érintettet az osztályozás alól, többletidőt és méltányos elbírálást kaphat az érettségi vizsgán és a nyelvvizsgákon is. Ha úgy érezzük, hogy már felnőttünk, nincs értelme igazolások után szaladgálni, akkor se okoljuk magunkat, ne hasonlítgassunk másokkal, hanem keressük azokat a módszereket, amelyek kis lépésekben előre visznek minket.

Bár itt elég speciális esetről van szó, így pontosan erre vonatkozó tanácsot ritkán találni. Pedig már a nyelvtanításban is léteznek módszerek az ilyen típusú nehézségek leküzdésére. Az internetet elárasztották a nyelvtanulási tippek, érdemes átböngészni pár ígéretesebb oldalt és kipróbálgatni, ami szimpatikus. Mindannyian mások vagyunk, ki tudja, kinek mi válik be.