Mi történik, ha letetted a záróvizsgát, de nincs nyelvvizsgád?

A sikeres felvételi után, akiket államilag támogatott képzésre vettek fel, aláírnak egy hallgatói szerződést, amiben a következő is szerepel:

"A magyar állami ösztöndíjas hallgató köteles az adott képzésen legfeljebb a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő másfélszeresén belül megszerezni az oklevelet, és visszafizetni az igénybe vett magyar állami ösztöndíj összegének 50%-át, ha nem szerez oklevelet az említett határidőn belül."

Oklevél márpedig nyelvvizsgával együtt jár csak, ez pedig azt jelenti, hogyha például egy 6 féléves képzési idejű szakon tanultok, legfeljebb 9 félév áll rendelkezésetekre. Tehát, ha a képzési időnek megfelelően végeztek az egyetemen (például 6 félév alatt), akkor másfél évetek van még megszerezni, bemutatni a nyelvvizsgátokat, anélkül, hogy fizetnetek kellene.

Mennyire rugalmas ez az idő?

Az oklevélszerzési határidő – a hallgató Oktatási Hivatalhoz benyújtott kérelmére, legfeljebb kettő alkalommal, összesen legfeljebb kettő év időtartamra – felfüggeszthető, vagyis a határidő a felfüggesztett félévek számával kitolódik - írja a felvi.hu, hozzátéve: felfüggesztés jelenleg csak két jogcímen – külföldi felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokra vagy nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzése érdekében felnőttképzésben folytatott tanulmányokra tekintettel – adható.

Az oklevélszerzési határidő meghosszabbítására a határidő lejártát megelőzően van mód, tehát semmiképp sem a határidő lejárta után.

Forrás: Eduline